Joan Miquel Porquer

Sóc el Joan Miquel i vaig néixer a Palma, Mallorca, l’1 de febrer de 1989. Actualment sóc investigador pre–doctoral i docent a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (i productor cultural quan em queda una estona).

Treballo en projectes i iniciatives que intenten potenciar la vinculació entre el que ocorre dins i fora de l’escola, tot indagant en el model vigent de la formació superior en art i la missió actual de les institucions que la imparteixen. Així, m’interessen especialment les noves metodologies d’aprenentatge, les activitats docents en els límits del «formalisme», els procediments de treball tradicionals i les accions en torn a la sostenibilitat. Formo part de la secció d’Escultura i Creació del Departament d’Arts i Conservació–Restauració de la Universitat de Barcelona, del Grup d’Innovació Docent ATESI (Art, Territori, Estratègia Docent, Sostenibilitat i Intervenció Social – GINDO-UB/162) i del Grup ApS UB (Aprenentatge Servei UB). Sóc investigador FI-DGR per la Generalitat de Catalunya des de l’any 2015.

Fora de l’àmbit acadèmic estic involucrat en activitats de voluntariat i faig formacions vinculades a les tècniques i tecnologies de les arts. De tant en tant, encara faig fotografies amb carret i escric postals.

***

Soy Joan Miquel y nací en Palma, Mallorca, el 1 de febrero de 1989. Actualmente soy investigador pre-doctoral y docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona (y productor cultural cuando me queda un rato).

Trabajo en proyectos e iniciativas que intentan potenciar la vinculación entre lo que ocurre dentro y fuera de la escuela, indagando en el modelo vigente de la formación superior en arte y la misión actual de las instituciones que la imparten. Así, me interesan especialmente las nuevas metodologías de aprendizaje, las actividades docentes en los límites del «formalismo», los procedimientos de trabajo tradicionales y las acciones en torno a  la sostenibilidad. Formo parte del la sección de Escultura y Creación del Departamento de Artes y Conservación–Restauración de la Universitat de Barcelona, del Grupo de Innovación Docente ATESI (Arte, Territorio, Estrategia Docente, Sostenibilidad e Intervención Social – GINDO-UB/162) y del Grupo ApS UB (Aprendizaje–Servicio UB). Soy investigador FI-DGR por la Generalitat de Catalunya desde el año 2015. 

Fuera del ámbito académico estoy involucrado en actividades de voluntariado y hago formaciones vinculadas a las técnicas y tecnologías de las artes. De vez en cuando, todavía hago fotografías con carrete y escribo postales.