Joan Miquel Porquer

[CAT]

Sóc el Joan Miquel i vaig néixer a Palma, Mallorca, l’1 de febrer de 1989. Actualment sóc investigador pre–doctoral i professor associat a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i productor cultural independent.

Treballo en projectes i iniciatives que intenten potenciar la vinculació entre el que ocorre dins i fora de l’escola d’art (secundària i superior) contemporània. Així, m’interessen especialment les metodologies d’aprenentatge, les activitats docents en els límits del «formalisme», els procediments de treball tradicionals i les accions en torn a la sostenibilitat que connecten a les persones amb el seu entorn proper des de la creació artística. He format part de la Secció d’Escultura i Creació del Departament d’Arts i Conservació–Restauració de la Universitat de Barcelona, del Grup d’Innovació Docent ATESI (Art, Territori, Estratègia Docent, Sostenibilitat i Intervenció Social – GINDO-UB/162) i del Grup ApS UB (Aprenentatge Servei de la Universitat de Barcelona).

En aquest espai podreu trobar, més o menys ordenats, alguns dels resultats de la meva activitat professional –la majoria de vegades, amb opció a descàrrega!–

[ESP]

Soy Joan Miquel y nací en Palma, Mallorca, el 1 de febrero de 1989. Actualmente soy investigador pre-doctoral y profesor asociado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y productor cultural independiente.

Trabajo en proyectos e iniciativas que intentan potenciar la vinculación entre lo que ocurre dentro y fuera de la escuela de arte (secundaria y superior) contemporánea. Así, me interesan especialmente las metodologías de aprendizaje, las actividades docentes en los límites del «formalismo», los procedimientos de trabajo tradicionales y las acciones en torno a la sostenibilidad que conectan a las personas con su entorno cercano desde la creación artística. He formado parte del la Sección de Escultura y Creación del Departamento de Artes y Conservación–Restauración de la Universitat de Barcelona, del Grupo de Innovación Docente ATESI (Arte, Territorio, Estrategia Docente, Sostenibilidad e Intervención Social – GINDO-UB/162) y del Grupo ApS UB (Aprendizaje–Servicio de la Universitat de Barcelona).

En este espacio podéis encontrar, más o menos ordenados, algunos de los resultados de mi actividad profesional –¡la mayoría de veces en descarga!–